nis@tierp.com
Meiladress
Box 81, 815 22 Tierp
Adress

Priskategorier / Nominerade

Stipendiet "Årets Företagare" har delats ut sedan slutet av 80-talet av Tierps Kommun.
Avsikten är att uppmärksamma framgångsrikt företagande i ett antal olika avseenden.


NOMINERINGSTIDEN HAR GÅTT UT FÖR DETTA ÅR

Så här går processen till

Efter att förslagstiden är över kommer juryn att gå igenom de inkomna förslagen och göra en första gallring. Juryn består av representanter från Företagare i Tierps kommun, ÖTV — Örbyhus, Tobo, Vendels företagarförening och Tierps kommun.
För att säkerställa att de nominerade uppfyller de mätbara kriterierna görs en kontroll av dessa bland de uttagna.
Juryn träffas ännu en gång innan de slutgiltiga nominerade utses. Vinnare i respektive kategori utses efter Nomineringslunchen,
då de nominerade företagen var och en av företagen får en stund med juryn för presentation och utfrågning.

Utdelning av priserna sker i samband med Företagargalan fredagen den 17 april 2020.

Årets Butik

Med detta pris vill vi uppmärksamma butiker som driver butik med drivkraft, nytänkande och glädje.

Årets Butik kan även vara nominerad i kategorin Årets Företagare. För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Butik ska

 • äga företaget

 • aktivt driva företaget

 • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning

 • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare

 • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat

 • inte ha några betalningsanmärkningar

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets Butik

Årets Nykomling

Nya framgångsrika och engagerande företagare ska uppmärksammas. Dessa utgör en motor och inspiration till utveckling av fler företagare.
För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Nykomling ska

 • ha drivit företaget i högst tre år och göra det aktivt
 • äga företaget
 • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
 • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare
 • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat
 • inte ha några betalningsanmärkningar
Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets Nykomling.

Årets Tjänsteföretag

Tjänsteföretag är en av många branscher som är viktiga för Tierps kommuns utveckling. Ett tjänsteföretag kan vara ex frisör, massör, hantverkare, ekonom, turistföretagare, marknadsförare, konsult - och mycket mer.
För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Tjänsteföretag ska

 • producera tjänster
 • äga företaget
 • aktivt driva företaget
 • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
 • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare
 • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat
 • inte ha några betalningsanmärkningar
Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets Tjänsteföretag. Årets Tjänsteföretag kan även vara nominerad i kategorin Årets Företagare.

Årets Företagare

Stipendiet delas ut till enskild företagare inom kommunen vilken genom sina insatser bidragit till utvecklingen av ett positivt företagsklimat i kommunen även bidrar till att göra kommunen attraktivare som etableringsalternativ vid start av nya företag. Ett företag som under året utfört en prestation som gjort avtryck i kommunen och som genom sitt sätt att vara fungerat som en positiv förebild för andra företagare i kommunen.

För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets företagare ska

 • äga företaget

 • aktivt driva företaget

 • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning

 • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare

 • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat

 • inte ha några betalningsanmärkningar

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets företagare. Årets företagare kan även vara nominerad i någon av de andra kategorierna.

Årets Tillverkande Företag

I Tierps kommun finns många tillverkande företag. Det kan röra sig om allt från mat till avancerade högteknologiska produkter. Med detta pris vill vi uppmärksamma de företagare som med stort engagemang fortsätter att bevara och utveckla denna typ av företagande.
För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Tillverkande företag ska

 • producera varor
 • äga företaget
 • aktivt driva företaget
 • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
 • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare
 • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat
 • inte ha några betalningsanmärkningar
Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets Tillverkande Företag.
Årets Tillverkande företag kan även vara nominerad i kategorin Årets Företagare.
© Copyright 2021 NiS Tierp. All Rights Reserved. Logga in

Search