top of page

Kriterier och kategorier

Kategorier

Årets företagare
Årets nykomling 
Årets serviceföretag
Årets producerande företag

Kriterier

Årets företagare
Stipendiet delas ut till enskild företagare inom kommunen som under året utfört en extraordinär prestation. Företaget har framgångsrikt drivit sin affärsidé med goda resultat och har under året gjort tydligt avtryck i kommunen. Genom sitt sätt att vara är företaget en förebild för andra företagare i kommunen.

För att en företagare ska kunna bli nominerad till Årets företagare:

 • Företaget måste ha minst ett arbetsställe i kommunen.

 • Aktivt driva företaget och ha det som sin huvudsakliga sysselsättning.

 • Genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör.

 • Visa prov på att vara kreativ, innovativ och affärsmässig.

 • Ha god lönsamhet.

 • Ha god kreditvärdighet och inga skatteskulder.

Årets nykomling
Nya framgångsrika och engagerande företagare ska uppmärksammas. Dessa utgör en motor och inspiration till utveckling av fler företagare.

För att en företagare ska kunna bli nominerad till Årets nykomling:

 • Företaget måste ha minst ett arbetsställe i kommunen.

 • Ha drivit företaget aktivt i högst tre år. 

 • Visa på gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör.

 • Visa prov på att vara kreativ, innovativ och affärsmässig.

 • Inte ha några skatteskulder.

Årets serviceföretag (tidigare butik och tjänst)
Med detta pris vill vi uppmärksamma serviceföretag som med stor drivkraft, nytänkande och glädje driver sitt företag. Företaget har visat stort kundfokus med hög servicenivå.
Ett serviceföretag kan vara ex butik, frisör, massör, hantverkare, ekonom, turistföretagare, marknadsförare, konsult med mera.

För att ett företag ska kunna bli nominerat till Årets serviceföretag:

 • Företaget måste ha minst ett arbetsställe i kommunen.

 • Ska företaget drivas aktivt.

 • Ledningen skall visa på gott ledarskap, vara goda förebilder och ambassadörer
  samt visa prov på att vara kreativa, innovativa och affärsmässiga.

 • Ha god kreditvärdighet och inga skatteskulder.

Årets producerande företag (tidigare tillverkande)
I Tierps kommun finns många tillverkande företag. Det kan röra sig om allt från mat till avancerade högteknologiska produkter. Med detta pris vill vi uppmärksamma de företagare som med stort engagemang fortsätter att bevara och utveckla denna typ av företagande.

För att ett företag ska kunna bli nominerat till Årets producerande företag:

 • Företaget måste ha minst ett arbetsställe i kommunen.

 • Producera varor

 • Ledningen skall visa på gott ledarskap, vara goda förebilder och ambassadörer
  samt visa prov på att vara kreativa, innovativa och affärsmässiga.

 • Ha god kreditvärdighet och inga skatteskulder.

bottom of page