top of page

Om oss-
Näringsliv i samverkan

NIS – Näringsliv i samverkan är en ideell förening som bildades 2014

Vi är en sammanslutning bestående av Företagare i Tierps Kommun-FTK, Örbyhus, Tobo, Vendel företagarförening-ÖTV, Tierps Kommun samt de kommunala bolagen TEMAB och Tierpsbyggen. Varje medlem är representerade i föreningens styrelse.

 

Föreningen har som ändamål att främja en god samverkan mellan våra medlemmar, samt andra för näringslivet relevanta aktörer. Viktigt är också såklart att aktivt driva för företagen i Tierp Kommuns gemensamma frågor.
 

Föreningen är delaktig i och arrangerar olika event och aktiviteter.

Styrelsen

bottom of page