nis@tierp.com
Meiladress
Box 81, 815 22 Tierp
Adress

Om oss

Image

NIS – Näringsliv i Samverkan är en ideell förening som bildades 2014

Vi är en sammanslutning bestående av Företagare i Tierps Kommun, ÖTV Företagarförening och Tierps Kommun. Varje företagarförening samt kommunen har två personer som är representerade i föreningens styrelse.

Föreningen har som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella företagarföreningarna FTK-Företagare i TierpsKommun, ÖTV–Örbyhus, Tobo, Vendel företagarförening och Tierps kommun, samt andra för näringslivet relevanta aktörer. Viktigt är också såklart att aktivt driva för företagen i Tierp Kommuns gemensamma frågor.

Föreningen är delaktig i och arrangerar olika event, evenemang och mässor, samt ägare av projektet Från Köping till Kärna läs mer om detta under fliken projekt.

Kommunen
Företagare
ÖTV
© Copyright 2021 NiS Tierp. All Rights Reserved. Logga in

Search